Huế: Đầu tư 325 tỷ đồng để phát triển đô thị thông minh - Đầu tư thông minh, An sinh lý tưởng

Đăng ký - Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin.

  Bạn đã có tài khoản?

  Vui lòng đăng nhập tài khoản của bạn

  Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin.

  Huế: Đầu tư 325 tỷ đồng để phát triển đô thị thông minh

  bat dong san hue 1

  bat dong san hue 1

  Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng 2025” với tổng kinh phí 325 tỷ đồng.

  Bat Dong San Hue

  Mục tiêu của đề án là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và quản lý đô thị tinh gọn

  Theo đó, đề án xác định mục tiêu tổng quát là chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao; bảo vệ môi trường hiệu quả; quản lý đô thị tinh gọn; nâng cao năng lực cạnh tranh; dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện…

  Đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận với các thành phố thông minh hiện đại trong khu vực và trên thế giới trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và du lịch.

  Đề án xác định 15 nhiệm vụ ưu tiên triển khai, trong đó có việc xây dựng kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho đô thị thông minh.

  Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích trong việc tham gia và sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh.

  Sưu tầm